Fun with dog and cat!


Fun with Dog and Cat!!!

 

This is the "negative form of desu" worksheet (ja nai yo; de wa arimasen)